Me uskomme, että insinöörit ja sovelluskehittäjät pelastavat maailman. Asiantuntijamme tekevät arkisessa työssään päivittäin pieniä ja suuria valintoja, joiden vaikutus kaupunkien ja rakennetun ympäristön vastuullisuuteen on suuri. Tämän vuoksi Sitowise on vuonna 2021 yksi Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahden yhteistyökumppaneista. 

Tämä on jälleen yksi askel tiellämme kohti visiotamme olla toimialamme vastuullisin. Meidän mahdollisuutemme vaikuttaa kestävien kaupunkien kehittämiseen on valtava. Vielä enemmän mahdollisuuksia saadaan, kun verkostoidumme erilaisten toimijoiden kanssa niin kunnista, kaupungeista kuin muista yrityksistä – suurista ja pienistä." Toimitusjohtaja Pekka Eloholma

Rakentaminen, infra ja liikkuminen kuormittavat valtavasti ympäristöä, ja meillä on velvollisuus olla osa ratkaisua kaupungistuvassa maailmassa. Käytössä oleva rakennettu ympäristö sekä sen rakentaminen muodostavat merkittävän osan globaalista energiankulutuksesta, laskutavasta riippuen noin 40 prosenttia, ja näin huomattavan osan myös päästöistä.

Vastuullisuus on älykkyyttä. Me luomme koodia ja ratkaisuja, joilla on merkitystä, ja jonka avulla teemme yhteistyössä Lahdesta ja muista kaupungeista entistä kestävämpiä ja parempia paikkoja elää." Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Minttu Vilander

Euroopan komissio on nimittänyt Lahden Euroopan ympäristöpääkaupungiksi (European Green Capital Award, EGCA) ensimmäisenä kaupunkina Suomessa. Nimitys jaetaan vuosittain yhdelle kaupungille, joka on ympäristötoiminnan edelläkävijä, toimii esimerkkinä muille kaupungeille sekä kehittää innovatiivisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin. Lahtea ennen tunnustuksen on saanut 11 eurooppalaista kaupunkia, esimerkiksi Oslo ja Tukholma. 

vastuullisuus_poika_hanhet

Vastuullisuus Sitowisessä

Tutustu tarkemmin, mitä vastuullisuus tarkoittaa meille ja miten kannamme vastuumme rakennetun ympäristön jalanjäljestä.